Ambra Hali Gali - Hovawart
chovatelská stanice von Bobble

                                Výcvik

 

 

Vzhledem ke své povaze je hovawart schopen jakéhokoliv výcviku. Je však třeba respektovat jeho povahové i fyziologické zvláštnosti a potom jsou výsledky přímo překvapující. Rozhodně se hovawart nehodí do rukou egoistického, tvrdého výcvikáře a ani eventuální rady těchto typů výcvikářů na místních kynologických cvičištích nelze doporučit - spíše před nimi varovat. Základním činitelem úspěchu, více jak u kteréhokoliv jiného plemene, je navázání co nejužšího, přátelského kontaktu se psem a to ihned v počátcích. To vyžaduje laskavost, sebeovládání, vyrovnanost, ale i důslednost.

Dále je třeba brát v úvahu, že hovawart je plemeno psů, které později vyspívá a podle toho přizpůsobit postup výcviku. Obecně lze říci, že do 1 roku je dobré hovawartům "ponechat mládí". To však neznamená ponechat ho bez povšimnutí. Lze doporučit věnovat se základům poslušnosti, stopy i popř. obrany, ale to vše jen a výhradně formou dobrovolnosti popř. i hry a nic nepřehánět (ovšem pozor - důslednost je i zde nutná). Teprve po 1 roce lze doporučit systematický náročnější výcvik. Odměnou bude temperamentní a radostné provádění výkonů.

Hovawart má zcela mimořádně vyvinuté vlohy pro pachové práce - jen s minimálním úsilím získáme naprosto mimořádné výsledky. O velmi snadné ovladatelnosti byla již zmínka. Poněkud specifický přístup je však nutno volit při nácviku obrany.

Hovawarta lze připravit jako kvalitního služebního psa [řada psů má v ČR složenou i zkoušku ZVV-2, v SRN je využíván policií], nejlépe však lze jeho vrozené vlohy rozvíjet výcvikem záchranářským. Stopování, prohledávání i rozlehlých prostorů, vyhledávání v troskách, v lavinách i na vodě dělá hovawart pozoruhodně ochotně a rád. V r.1992 hovawart Asko Tyrus paní Jany Svobodové byl ve vítězné 3 členné brigádě při mistrovství republiky záchranářů a v jednotlivcích se umístil celkově na 4. místě. Hovawart je vhodný i pro využití jako pes ovčácký.

Usilováním o pracovní výkonnost se podařilo vytvořit psa, který je snadno cvičitelný, má vynikající paměť, je značně pohyblivý a vytrvalý.

V dnešní době existuje široká škála zkušebních řádů a zkoušek, takže každý, kdo chce svého psa zaměstnat, má velkou možnost si vybrat podle toho, co se mu líbí i podle toho, na co by se jeho pes povahově hodil. Není třeba, aby se všichni museli věnovat jen tomu samému druhu výcviku či činnosti. Existují zkušební řády:

Národní zkušební řád pro sportovní (služební) výcvik - NZŘ. Mezinárodní zkušební řád pro sportovní (služební) výcvik - IPO. V obou těchto zkušebních řádech se lze v podstatě zaměřit na všestrannost (stopa, poslušnost, obrana) a nebo se specializovat - stopař (stopa, poslušnost) - obranář (poslušnost, obrana). Dle obtížnosti jsou zkoušky odstupňovány. Získat lze tyto ZŘ v místních kynologických cvičištích nebo se lze na jejich zdroj dotázat na ČKS 

Záchranářské zkoušky SZBK ČR. Mezinárodní záchranářské zkoušky - IPO-R. V těchto ZŘ se lze specializovat na plošné vyhledávání osob a pachů, na vyhledávání v sutinách, na vodní záchranářské práce, na práce v lavinách a na speciální stopařské práce. Při této činnosti se po získání kvalifikace předpokládá praktické využití v krajských záchranných brigádách kynologů (KZBK). Zkušební řády lze získat na KZBK 

Zkoušky ovladatelnosti a upotřebitelnosti psa (ZOP, ZPU). Podle jednotlivých stupňů těchto zkoušek jde o prověření ovladatelnosti a jeho další možné upotřebitelnosti na různých úrovních. Jde zároveň v podstatě i o jakýsi test psa (mnohdy i psovoda) pro eventuální další specializaci dle výše uvedených řádů. Zkušební řády těchto zkoušek lze získat na adrese KJ-ČR Brno, Libuše Ubrová, Šrámkova 7, 638 00 Brno .

Zkoušky pastevecké. Je to systém testů vloh pro práci pasteveckou. I tato činnost je pro hovawarty velmi dobrá. Zkušební řády těchto zkoušek lze získat na adrese KJ-ČR Brno, Libuše Ubrová, Šrámkova 7, 638 00 Brno .

Zkoušky Klubu NO. Jsou to v podstatě zkoušky ovladatelnosti s dalším stupňováním ke zkouškám služebním. Zkušební řády těchto zkoušek lze získat na ČKS .

Agility. Jde v podstatě o ovladatelnost při parkurovém běhání psovoda se psem. Cennou devizou tohoto sportu je upevnění správného vztahu psovod-pes i to, že pes se zde dostává do situací, se kterými se v běžném životě setkává jen velmi zřídka a tím si utužuje své povahové vlastnosti. Bližší informace lze získat již na mnoha místních cvičištích nebo od klubu Agility (prostřednictvím ČMKU)

Plemeno hovawart je plemeno dle standardu pracovní, což znamená, že pro tituly Šampion ČR nebo Interšampion je třeba mimo výstavních úspěchů získat i tzv. certifikát složením určitých zkoušek. Tento certifikát zároveň opravňuje psa ke vstupu do třídy pracovní pro určité výstavy. Existují 2 druhy certifikátů - tzv. Malý certifikát a Velký certifikát. Malý certifikát lze vystavit na zkoušky (jen pro Hw): podle všech druhů zkušebních řádů, mimo zkoušky ZOP, BH a Agility. Tento certifikát opravňuje psa na vstup do třídy pracovní na výstavy do úrovně národní. Velký certfikát lze vystavit na zkoušky: podle IPO, IPO-R, NZŘ. Tento certifikát opravňuje psa na vstup do třídy pracovní na výstavy všech druhů (včetně mezinárodní).


© Dagmar Kozlíková